Dijkversterking Salmsteke - SchoonhovenDoe mee met project SAS

Bestaande kleiputten behouden niet aanpassen bij ontwerpmaatregelen

Indien compensatie vanuit Rijkswaterstaat buitendijks nodig is doe dit buitendijks in de bestaande geulen en maak geen nieuwe, dat zou de karakteristiek van het gebied ernstig aantasten. Punt is ingebracht tijdens de werkgroepbijeenkomst van 19 december 2019 in de Wielewaal.

Lat: 51.9429343390479
Long: 4.9020066271594

0  reacties

Cookie-instellingen