Aanmelden werkgroep

Doe mee en denk mee in iedere fase van het project. Maak hieronder een keuze.

Informatie over het project

Wilt u meedenken en meedoen met onze werkgroep? Meldt u dan aan! In het eerste kwartaal van 2020 gaan wij weer een nieuwe werkgroepbijeenkomst organiseren. Daar kunt u dan aan deelnemen. De werkgroep van donderdag 19 december is inmiddels gepasseerd.

Spelregels bij deelname werkgroep project SAS
 
Wij willen graag samen met u werken aan de dijkverbetering. Om op een prettige en efficiente manier met elkaar samen te werken in een werkgroep hebben wij een aantal spelregels opgesteld waar wij elkaar aan zullen houden binnen de werkgroep:
 
1. Het doel van de werkgroep is adviserend aan HDSR, dus HDSR consulteert de werkgroep, inbreng gebiedskennis, creativiteit in project, verbinden project aan stakeholders.
2. Deelnemers zijn ambassadeurs van het project SAS.
3. Er wordt verwacht dat men positief kritisch meedenkt met het project.
4. In werkgroepen worden geen besluiten genomen, dit gebeurt door het bestuur van HDSR.
5. Leden gaan integer om met projetinformatie .
6. Leden nemen deel op persoonlijke titel niet namens een organisatie.
7. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
8. Een lid van de werkgroep trekt zich terug als belangenverstrengeling optreedt.
9. Bij aanmelding voor deelname zet de deelnemer zich in bij 3-5 bijeenkomsten van een avond/dagdeel.
10. In een werkgroep zitten ongeveer 20 personen, echter iedereen die zich aanmeldt via het formulier kan een bijdrage leveren via de werkgroep of op andere manier.

Images

Register

Twitter